Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor behametaal.nl

Beha Metaal, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot behametaal.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Beha Metaal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op behametaal.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Beha Metaal.

Beperkte aansprakelijkheid

Beha Metaal spant zich in om de inhoud van behametaal.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op behametaal.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Beha Metaal. In het bijzonder zijn alle prijzen op behametaal.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op behametaal.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Beha Metaal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Beha Metaal. De inhoud van behametaal.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.